Wat doet een audicien allemaal?

Als u last heeft van problemen met uw gehoor, van welke aard dan ook, is het verstandig om langs een audicien te gaan. In dit stuk leest u precies hoe een audicien u kan helpen. Op http://www.vanboxtelhoorwinkels.nl/audicien vindt u een goede audicien.

Het vaststellen van verschillende soorten gehoorproblemen

Gehoorproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Ze zijn onder te verdelen in 3 categorieën: perceptief gehoorverlies. Die vorm van gehoorverlies komt door ouderdom en door te lang blootgesteld zijn aan harde geluiden. Daarnaast bestaat er conductief gehoorverlies, wat meestal wordt veroorzaakt door een verstopping of andere belemmering. Denk bijvoorbeeld aan gebroken trommelvlies, of gewoon een ophoping van oorsmeer. Een audicien helpt u bij het herkennen van de vorm van gehoorverlies die bij u speelt, en bepaalt samen met u passende vervolgstappen zoals het nemen van een gehoorapparaat of doorverwijzing naar een arts.

Een passende oplossing bieden

Een audicien helpt u na het vaststellen van uw gehoorverlies met het vinden van een juist gehoorapparaat. Naast de verkoop, kan een audicien ook helpen met onderhouden en bijstellen van gehoorapparaten, wanneer dat nodig is. Het begint bij een gehoortest, waarna de audicien u een passende oplossing biedt. Dat hoeft lang niet altijd een gehoorapparaat te zijn. Een audicien kan u ook doorverwijzen naar KNO-arts  Zie hier voor een kwaliteitsaudicien.

Keurmerk voor audiciens in Nederland

Net als in veel andere beroepsgroepen, is er voor audiciens een keurmerk om de kunde van de audicien te verzekeren. In Nederland heet dat keurmerk het StAr, van het Stichting Audicienregister. Die organisatie houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van en door audiciens in Nederland. Dat betekent onder andere dat audiciens vakdiploma’s moeten hebben, en regelmatig bijgeschoold worden om met de nieuwste technieken en inzichten bewapend hun werk uit te kunnen voeren. Zo’n keurmerk is dus belangrijk om de kwaliteit te garanderen.

Samenvattend: dit doet een audicien

Een audicien kan u helpen bij het onderzoeken van gehoorproblemen en de oorzaak van die problemen. Zo’n persoon kan helpen door het doen van een gehoortest. Vervolgens krijgt u advies wat betreft een oplossing: een gehoorapparaat of doorverwijzing naar een KNO-arts. De audicien helpt u naast het vinden van het juiste gehoorapparaat ook met het onderhoud en afstellen van uw apparaat. Ten slotte: als u last hebt van gehoorproblemen: blijf hier niet lang mee lopen. Dat is onnodig. Een gehoorapparaat is niets om u voor te schamen. Tegenwoordig zijn de meeste gehoorapparaten trouwens nauwelijks zichtbaar.

Vergelijkbare berichten